Προκάλεσε αντιδράσεις το σχόλιο της για τους Παξούς-“Ο κόσμος δεν θέλει να δουλέψει”.