Τι ανέφερε για τη Μαρίνα και τη συμβουλή από τον εξώστη;