«Η φωτογραφία μου στο βουνό ήταν ακριβώς δέκα ημέρες μετά τη διάγνωση...»