Και οι αποχρώσεις του θα σε βάλουν σε σοβαρά διλήμματα!