«Ήμουν μια άλλη κοπέλα, άλλες οι προσλαμβάνουσές μου...».