Εάν έχεις κάποιο special event πρέπει να το αντιγράψεις!