Όσα ανέφερε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε συνέντευξή της.