«Η κοινωνία και η πολιτεία οφείλει να προχωράει βήματα μπροστά».