Διαβάστε την ανακοίνωση του ιδιοκτήτη της ταβέρνας …