«Αν δεν θέλετε να με βλάψετε εσκεμμένα, μην το κάνετε αυτό».