Καμία ευκαιρία δεν αφήνει να πάει χαμένη η δαιμόνια επιχειρηματίας…