Ακολουθείστε το παράδειγμα και σταματήστε να τις καλύπτετε!…