Όλες κάνετε πάντα δύο σημαντικά λάθη όταν ξυρίζετε τα πόδια σας και πρέπει να τα σταματήσετε asap!…