Με δύο υλικά που υπάρχουν σίγουρα στην κουζίνα σας!…