Γνωστή ηθοποιός μιλάει στο Πρω1νό για τη συνεργασία τους.