Μια φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της, Μιχάλη Ανδρούτσο, στάθηκε αφορμή για τις ερωτήσεις περί δεύτερης εγκυμοσύνης.