Συγκινεί ο δημοσιογράφος για την απώλεια του πατέρα του.