Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός και τα χειροκροτήματα.