Η δράση της είναι πολύ ενδιαφέρουσα στη φροντίδα του προσώπου…