Η MISKO, υποστηρίζοντας τους Έλληνες αγρότες, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα σύνδεσης της παραγωγής με τον τελικό καταναλωτή.