Η φωτογραφία που επιβεβαιώνει την επίσκεψη της ηθοποιού στην χώρα μας.