Ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε η Netsteps ως ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στην Ευρώπη.