Το όχημά του καταστράφηκε, αλλά ο ίδιος κατάφερε να βγει σώος από αυτό.