Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για πάνω από 25 χρόνια.