Στην Ουγγαρία η τηγανίτα είναι γνωστή ως palacsinta !…