Η ανακοίνωση της ελληνικής ομοσπονδίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης.