Η εξομολόγηση για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί.