Η απόλυτη τάση που σου προτείνω να την υιοθετήσεις.