Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή επιλογή!…