«Δε μπορεί να σηκώνεις ανάστημα εναντίον της επιστήμης».