Ποιος ο λόγος που βρίσκεται στην χώρα μας η Ουκρανή τραγουδίστρια;