"Φοβόμουν να πω στον πρώην μου αυτό που σκεφτόμουν, ξέσπαγε πάνω"...