"Ναι μεν ξέραμε ποιοι άνθρωποι ήταν κακότροποι στο χώρο, αλλά..."