Τι συμβαίνει με την προσωπική ζωή της... υποψήφιας νύφης;