Και πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις συμβουλές της!…