Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τη σκιά ή το blush!…