Στο Τατόι πήγαν και απλοί πολίτες, χωρίς όμως να τους επιτραπεί η είσοδος.