Ποιος ηθοποιός θέλησε να δοκιμάσει τις ικανότητές του στο τραγούδι;