«Έχουν μια ταπεινότητα κι είναι ωραία κληρονομιά».