Είκοσι σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά.