Αν ξυρίζετε τα πόδια σας πρέπει να ακολουθείτε πιστά τους κανόνες!…