Ένα από τα πιο συχνά παράπονα των γυναικών από τους συζύγους τους είναι η ελλιπής επικοινωνία, «δε συζητάμε», «δεν επικοινωνούμε αρκετά», «γυρίζει σπίτι και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το κινητό και η τηλεόραση», ακούω συχνά στο γραφείο. Η…