Με μεγάλη συμμετοχή και θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται το έργο «Κύκλος Υπερασπιστών των Δικαιωμάτων των Παιδιών», από το ΕΛΙΖΑ – Εταιρία…