Η εκστρατεία θέλει να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για το σώμα τους και να ξεπεράσουν τις αρνητικές επιρροές.