Πότε πρέπει να παρέμβουμε και πότε να κρατήσουμε μία μετριοπαθή στάση;