«Όλοι έχουμε την εμπειρία μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς».