Για όλα ευθύνεται η Wednesday της οικογένειας Addams.