Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι αισθητά στην καθημερινότητα μας πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις.