Κάντε τα απαραίτητα βήματα και θα μάθετε την αλήθεια.