Και είναι ο πιο απλός τρόπος να το χρησιμοποιήσετε!